Home » Części zamienne » Zawór regulacji podciśnienia – Serwo 300 L

Mamy przyjemność zaoferować:

serwo-male

Regulator podciśnienia 300 kompletny.

  •        zawór regulacji podciśnienia montuje się pomiędzy agregatem podciśnieniowym (za trójnikiem pomiarowym) i pierwszym odbiornikiem podciśnienia (powinna to być jednostka końcowa),
  •        zawór regulacji podciśnienia należy montować w pomieszczeniu do którego nie jest kierowany wydech pompy podciśnieniowej oraz nie jest narażone na zapylenie i zabrudzenie. Zassane przez zawór opary oleju lub inne zabrudzenia mogą powodować zakłócenia w jego pracy,
  •        zawór regulacji podciśnienia musi być zamontowany w pomieszczeniu w którym panuje temperatura +5 – +50oC. W innych warunkach membrana zaworu zmienia swoje właściwości, co może wpływać na poprawność pracy zaworu i dokładność regulacji podciśnienia,
  •        ustawienie wysokości podciśnienia roboczego zależne jest od charakteru mleczności stada. Przy łatwo dojonych krowach w stadzie wartości te mogą być zmniejszone o 1-2 kPa. Przy zastosowaniu dodatkowych urządzeń pomiarowych wartość podciśnienia można ustawić o 2 kPa powyżej wartości znamionowej. Powszechnie stosowane wartości podciśnienia w instalacjach udojowych to 50 kPa w dojarkach rurociągowych i 42-46 kPa w halach udojowych.